Algemeen

De cantorij van de Salvatorkerk in Arnhem-Zuid is een cantorij met ongeveer 40 leden. Daarvan zijn er 5 bassen, 7 tenoren, 10 alten en 17 sopranen.

Onze dirigente is Annette Hamelink. De cantorij bestaat sinds 1990, dus we hebben net ons 25-jarig bestaan gevierd. Wij zingen met veel plezier op onze repetitieavonden en tijdens de kerkdiensten waaraan we meewerken.

‘Kerkkoor’, zo omschrijft van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal het woord cantorij. Het vermeldt cantorij bij cantor: ‘zanger, voorzanger, leider van de zang in kerken’. Cantor komt rechtstreeks uit het Latijn, waar cantare ‘zingen’ betekent. Internet-encyclopedie Wikipedia is nog wat uitgebreider. Daar staat: ‘Een cantorij is een kerkkoor, dat geleid wordt door een cantor (zanger). Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden.’

We zingen meestal in de Salvatorkerk en een paar keer per jaar in de kerkzaal van de oecumenische geloofsgemeenschap "De Regenboog" in Rijkerswoerd. Ook hebben we wel eens in de Lutherse kerk, ziekenhuis Rijnstate en de Eusebiuskerk mogen zingen.Ons oefenseizoen loopt van de repetities voor de startzondag in september tot en met Pinksteren. Om de paar jaar hebben we een uitwisseling met ons partnerkoor uit Zwickau-Planitz in Duitsland.